Proč my

V Thein Digital zajišťujeme implementaci a rozvoj CI/CD pipeline (Continuous Integration - Continuous Deployment), včetně zajištění SLA. 

Pro koho je služba určena

  • Společnosti bez nastavených automatizovaných procesů pro bezpečnou publikaci a aktualizaci aplikací
  • Společnosti s existující CI/CD pipeline, kterou je potřeba optimalizovat
  • Společnosti se specifickými potřebami na CI/CD pipeline

Implementace CI/CD pipeline

  • Navrhujeme metodiky definující zodpovědnosti týmů a rolí a procesů zasahujících do DevSecOps s ohledem na bezpečnost provozu.
  • Definujeme pravidla provozních prostředí (např. Dev, Test, Staging, Prod.)
  • Navrhujeme akrchitekturu CI/CD pipelines pro jednotlivá prostředí, vytváříme blueprinty pro nasazení nových pipelines pro nové aplikace
  • Implementujeme CI/CD pipeline

 

CI/CD pipeline rozvoj & SLA

  • zajišťujeme dlouhodobou a průběžnou podporu nasazování nových CI/CD pipelines, jejich rozšiřování o nové technologie, revize metodik
  • průběžný assessment efektivity CI/CD pipelines
  • SLA s definovanými Response time a Fix time

Spolupráce s Thein Digital

Thein Digital knowledge base.

Oborové best practices umožňují vybudovat stabilní a efektivně fungující DevSecOps prostředí podporované automatizovanými CI/CD pipelines.

DevSecOps jako služba

Thein Digital udržuje a personálně a znalostně rozvíjí vlastní tým DevSecOps vývojářů, pracujících na různorodých projektech. Díky CI/CD pipeline SLA Vám budou naše zdroje vždy včas k dispozici.

 

JAN HAVLÍČEK

JAN HAVLÍČEK

Product Manager Thein Digital

Zajímá vás více informací o DevSecOps?

Pokud chcete zjistit více o tom, jak vám DevSecOps – CI/CD operation pomůže zefektivnit vývoj, kontaktujte našeho kolegu Jana Havlíčka: jan.havlicek@thein.eu