Proč my

V Thein Digital stavíme na 30 letech zkušeností s tradičními on-premise infrastrukturními projekty. Spolupráce s Amazon Web Services (AWS) nám umožňuje, abychom pro naše zákazníky nadále byli inovativním a spolehlivým partnerem, který podporuje modernizaci jejich IT systémů. Kombinací nejvhodnějších technologií z tradičního on-premise i moderního public cloud světa posilujeme konkurenceschopnost a ekonomický růst našich zákazníků.
Díky oborovým zkušenostem v sektorech Automotive, Bankovnictví, Pojišťovnictví, Manufacturing, Commerce a E-commerce, Školství, či Telekomunikací a konzultačnímu přístupu navrhneme každému našemu klientovi řešení na míru.

Thein Digital je AWS Select Partnerem

Proč AWS a proč právě dnes?

Tradiční on-premise projekty dlouhodobě čelí dodacím lhůtám v řádu týdnů a měsíců a významně omezují schopnost posilovat schopnosti IT a oslovovat vaše zákazníky s novými službami. Služby poskytované AWS jsou spolehlivou alternativou, umožňující začít experimentovat a podporovat vaše projekty v řádu minut a hodin, aniž by bylo zapotřebí významných investic, výběrových řízení a náročných fyzických instalací.

Migrace provozu do veřejného cloudu přináší významné provozní úspory a zároveň posiluje kompetence IT podporujícího požadavky interních zadavatelů, aniž by bylo nutné slevit z bezpečnostních a regulatorních standardů.

Příkladem pilotních projektů vhodných pro seznámení se s cloudem, jejichž výsledky jsou ihned viditelné, je např. využití AWS pro vytvoření záložní lokality pro archivaci a zálohování dat. Vybudovat a provozovat takovou lokalitu ve vlastní režii je dnes velkou výzvou kvůli dodacím lhůtám fyzického hardware, zajištění odborného personálu a následnému provozu datacentra.

Co vám AWS přinese?

Flexibilitu. Potřebujete vykrýt krátkodobé navýšení poptávky po vašich službách? Dodatečné výpočetní, síťové a storage zdroje jsou ihned k dispozici.

Bezpečnost. Zabezpečení perimetru datového centra je realizováno na straně AWS a komplexní nabídka nástrojů kybernetické bezpečnosti vám umožní podchytit veškeré hrozby.

Vysokou dostupnost. Tradičními use cases pro veřejný cloud jsou rychlá obnova po výpadku, poskytování služeb archivace a zálohy.

Nákladovou efektivitu. Provoz aplikací s proměnlivými požadavky na zdroje, disaster recovery lokalita, datová analytika a řada dalších use cases efektivně snižují CAPEX a optimalizují OPEX.

Agilitu. Rozsáhlá knihovna služeb, platforem a aplikací umožňuje spuštění nových projektů v řádu minut a hodin, namísto týdnů a měsíců.

5 důvodů, proč migrovat do AWS

  1. 20 % infrastrukturní úspory
  2. 66 % zvýšení produktivity administrátorů
  3. 43 % zkrácení doby nasazení nových funkcionalit
  4. 45 % snížení výskytu bezpečnostních incidentů
  5. 29 % zvýšení zaměření personálu na inovace

* zdroj: "The Business Value of Migration to Amazon Web Services", The Hackett Group, January 2022

Agendy vhodné pro první adaptaci cloudu

Záloha. V AWS vybudujeme škálovatelné, odolné a bezpečné řešení pro ochranu dat.

Archivace. Dosáhněte snížení nákladů přesunem archivů do AWS a podívejte se na svá data z nové perspektivy.

Disaster recovery. Škálovatelná, nákladově efektivní obnova aplikací do AWS.

Spolupráce s Thein Digital

Migrace do AWS

V Thein Digital pro vás provedeme analýzu vašeho stávajícího prostředí a identifikujeme oblasti, které jsou vhodné pro migraci do AWS. V rámci AWS programu Migration Acceleration Program aplikujeme metodiku strukturovanou do tří fází, které obsahují důkladnou přípravu a praktickou podporu při realizaci naplánované migrace.

Analýza. Systémová analýza posílí vaše porozumění stávajícímu stavu. Zpracujeme úvodní business case, shrnující náklady a přínosy provozu v cloudu.

Aktivace. Vypracujeme komplexní migrační plán s detailně rozepsaným business case. Zmigrujeme první aplikace a vy získáte první zkušenost a základní cloudovou způsobilost.

Migrace a modernizace. Zrealizujeme migraci dalších agend, vaše systémy zmodernizujeme v navazujících etapách. Využívání cloudu průběžně optimalizujeme.

Krumphansl Ondřej

Krumphansl Ondřej

Ředitel obchodu Thein Digital

Zajímá vás více informací o Amazon Web Services?

Pokud chcete zjistit více o tom, jak vám adaptace AWS pomůže zefektivnit provoz IT infrastruktury, kontaktujte našeho obchodního ředitele.

Zaujaly vás naše služby?

Nechte nám své telefonní číslo a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Vaše číslo použijeme pouze pro nezbytný kontakt.

Zadejte váš telefon

Telefon je ve špatném formátu

Děkujeme za Váš zájem, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Chyba serveru